Greve Vandværk A.m.b.a. er en privat almen vandforsyning. Vandværket er stiftet den 3. juni 1934.

 

17.08.2020: eButler til fjernaflæsningmålere er lukket pr. d.d. Vi har tidligere meddelt, at Kamstrup, der udvikler eButler har oplyst at de efter juni 2020 ikke ville opretholde systemet næste gang der kom nedbrud. Derfor er eButler lukket pr. d.d. Vi har efter Kamstrups udmeldelse haft en anden leverandør i gang med at udvikle et system til at følge vandforbruget. "Vis forbrug" systemet skal testes indenfor den næste måned. Når test og tilrettelser er tilendebragt skriver vi til vores forbrugere med adgangsoplysninger. Indtil da skal man som forbruger følge sit forbrug ved at aflæse vandmåleren. 

 

Brandhaner: Der foretages eftersyn af brandhanerne i Greve kommune i ugerne 35 - 42. For yderligere information se https://www.grevevand.dk/Information/Eftersyn-brandhaner

 

Spørgsmål vedrørende blødgøring af vand - se under INFORMATION / MINDRE KALK I VANDHANEN eller via dette link: https://www.grevevand.dk/Information/Mindre-kalk-i-vandhanen

 

Det varme vejr og den manglende regn gør, at vandforbruget er steget voldsomt. Vi skal derfor opfordre til at man anvender vand med omtanke. Det høje vandforbrug er blandt andet årsag til lavere vandtryk. Læs mere om vandingsregler og anbefalinger til vandforbrug her.

 

Greve Vandværk i forhold til Corona-virus/COVID-19 - meddelse den 11. maj 2020:

Personalet hos Greve Vandværk er fra den 11. maj 2020 tilbage i almindelig drift. Vi tager selvfølgelig stadig vores forholdsregler i overensstemmelse med de udmeldte retningslinjer.  

 

Hårdt vand: Vandværkets vand er godt vand, der opfylder alle de fastsatte kvalitetskrav. Vort vand må betegnes som hårdt vand, idet det har en hårdhedsgrad på 20-22 ºdH. Årsagen til at vandet er hårdt skyldes, at vores grundvand indeholder meget kalk, fordi undergrunden hovedsagelig består af kalk og kridt, og det er fra disse lag, vi henter drikkevandet. Hårdhedsgraden anvendes ved indstilling af vaske- og opvaskemaskiner. 

 

Resultat af prøve for Chlorothalonil-amidsulfonsyre

Vi har modtaget resultaterne af prøver for stoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre. Resultaterne viser, at stoffet IKKE findes i vandet fra Greve vandværk. 

Prøveresultaterne fra de to vandværker kan ses her:

Vandværk Nord - klik her

Vandværk Syd - klik her

 

I Danmark har vi gennem en årrække benyttet os af en særlig ”miljøgaranti”, som giver et EU-land lov til at afvige fra en harmonisering af miljølovgivningen i EU. Det betyder, at vi har strengere krav til brugen af bestemte pesticider i landbruget og i de danske haver. Den danske lovgivning accepterer ikke uden gode grunde brug af videregående vandbehandling, f.eks. klor, som man ser det i øvrige lande, hvor rensning af drikkevandet er nødvendig for at kunne kalde det forbrugsvand og i bedste fald drikkevand.

Det er ikke uden grund, at der er meget fokus på pesticider mv., og vi må derfor forvente, at der fremover vil komme endnu flere krav til screening af drikkevandet. Ultimo april 2019 pålagde miljøministeren alle vandværker at teste for pesticidnedbrydningsprodukt (chlorathalonit-amidsulfonsyre). Det har i perioden 1982-2000 været godkendt som svampemiddel ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porer, solbær og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse. Stoffet har derudover været anvendt i træmaling og bundmaling. 

Greve Vandværk bestilte straks prøverne. Resultaterne kan ses ovenfor. 

 

 

 

 

                             

 


Såfremt der konstateres brud / vandopsivning fra forsyningsledninger, stophaner m.v., bedes henvendelse rettet til Vandværket på telefon: 43 90 81 00, således at vandspild på veje, stier, bygninger, haver m.v. kan undgås. 

Ved brud på ledningsnettet søges skader udbedret hurtigst muligt, idet udbedring dog normalt ikke foretages i nattetimerne. Vandværket søger i muligt omfang at orientere berørte forbrugere, inden der eventuelt lukkes for vandtilførslen. NB: Vandværkets døgnvagt modtager meget gerne henvendelser om ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.
Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk

 

 

 


Vandværkets vagt kan kaldes hele døgnet rundt på tlf. 43 90 81 00, ved ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.