Log ind   |  
Kontakt Vandværket Minimer
Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk

 

 

 

Rækkefølge for udskiftning til fjernaflæste vandmålere Minimer

Da Greve Vandværk er et stort vandværk med ca. 10.000 vandaftagere, er det ikke muligt at udskifte alle målerne på en gang. Sammen med bestyrelsen har vandværket derfor vedtaget en 4-årig plan for udskiftningen til fjernaflæsningsmålere. Ifølge planen er den sidste vandmåler skiftet i år 2019.

Hvis du er interesseret i at se, hvornår du skal have fjernaflæsningsmåler, kan du følge dette link, for at se et kort over rækkefølgen for udskiftningen i de forskellige områder i Greve Vandværks forsyningsområde.

Områderne svarer til de forskellige sektioner i Greve Vandværks ledningsnet, og rækkefølgen af områderne er lavet ud fra hensyn til bl.a. vandmålernes aldre

 

 

Forventede tidspunkter for udskiftning i de områder, der på kortet hedder 40, 110 og 120

 

Målerne i de 3 områder skiftes i tidsrummet fra medio august 2018 og hen over efteråret.  

Alle husstande adviseres via et husstandsomdelt brev et par uger inden, det er deres tur til at få fjernaflæste vandmålere


Copyright Rambøll Danmark A/S