Log ind   |  
Kontakt Vandværket Minimer
Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk

 

 

 

Døgnvagt: Minimer

Vandværkets vagt kan kaldes hele døgnet rundt på tlf. 43 90 81 00, ved ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.
Velkommen til Greve Vandværk Minimer

Greve Vandværk A.m.b.a. er en privat almen vandforsyning. Vandværket er stiftet den 3. juni 1934.


Test af nødforsyning den 16. januar 2018:

Tirsdag den 16. januar 2018 tester Greve Vandværk vores nødforsyning. Forbrugere i Greve, Hundige, Mosede og Karlslunde vil kunne blive berørt.

Man vil kunne opleve et lavere tryk end normalt og muligvis en variation i vandets lugt, smag eller farve. 


Hvis man oplever, at vandet har en anderledes lugt, smag eller farve, kan det skyldes løsrevne mineraler fra vandrørene på grund af det ændrede tryk. Lad da vandet løbe i et par minutter eller indtil vandet synes normalt igen. Vi anbefaler, at man ikke vasker tøj i tidsrummet, da misfarvning kan forekomme.


Brug af vandet udgør ingen sundhedsfare.


De største gener forventes, at forekomme i perioden mellem kl. 13 - 16.

 

Årsaflæsning fjernaflæste måler:

Greve Vandværk indsamler måleraflæsninger  pr. 31. december 2017 for de fjernaflæste målere, hvor signalet kan hentes automatisk. Kommer signalet ikke ind kontinuerligt, anvendes den aflæsning i perioden efter den 14. december 2017, der ligger tættest på 31. december 2017. For de fjernaflæste målere, hvor signalet ikke kan hentes automatisk, vil vi aflæse i perioden torsdag den 5. januar til onsdag den 10. januar 2018.


Har du stadig en selvaflæsningsmåler kan din aflæsning indberettes her.11. september 2017 - Pesticidet desphenyl-chloridazon:

Der har været en del omtale i pressen angående fund af pesticidet desphenyl-chloridazon hos nogle vandforsyninger. Greve Vandværk har derfor fået udtaget vandprøver fra vores to vandværker. Vandprøverne viser, at der ikke er påvist desphenyl-chloridazon

Vandprøverne kan ses her

 

Hårdt vand:

Vandværkets vand er godt vand, der opfylder alle de fastsatte kvalitetskrav. Vort vand må betegnes som hårdt vand, idet det har en hårdhedsgrad på 20-22 ºdH. Årsagen til at vandet er hårdt skyldes, at vores grundvand indeholder meget kalk, fordi undergrunden hovedsagelig består af kalk og kridt, og det er fra disse lag, vi henter drikkevandet. Hårdhedsgraden anvendes ved indstilling af vaske- og opvaskemaskiner. 

 

 

Ledningsbrud Minimer

Såfremt der konstateres brud / vandopsivning fra forsyningsledninger, stophaner m.v., bedes henvendelse rettet til Vandværket på telefon: 43 90 81 00, således at vandspild på veje, stier, bygninger, haver m.v. kan undgås. 

Ved brud på ledningsnettet søges skader udbedret hurtigst muligt, idet udbedring dog normalt ikke foretages i nattetimerne. Vandværket søger i muligt omfang at orientere berørte forbrugere, inden der eventuelt lukkes for vandtilførslen. NB: Vandværkets døgnvagt modtager meget gerne henvendelser om ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.
Copyright Rambøll Danmark A/S