Læs Greve Vandværks pressemeddelelse om udskiftningen til fjernaflæste målere her.
Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk