Da Greve Vandværk er et stort vandværk med ca. 10.000 vandaftagere, er det ikke muligt at udskifte alle målerne på en gang. Sammen med bestyrelsen har vandværket derfor vedtaget en 4-årig plan for udskiftningen til fjernaflæsningsmålere. Ifølge planen er den sidste vandmåler skiftet i år 2019.

Hvis du er interesseret i at se, hvornår du skal have fjernaflæsningsmåler, kan du følge dette link, for at se et kort over rækkefølgen for udskiftningen i de forskellige områder i Greve Vandværks forsyningsområde.

Områderne svarer til de forskellige sektioner i Greve Vandværks ledningsnet, og rækkefølgen af områderne er lavet ud fra hensyn til bl.a. vandmålernes aldre

 

 

Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk