Der stilles store krav til de afregningsmålere, der er opsat hos vores vandaftagere. Det skyldes, at forbruget skal kunne måles og afregnes helt nøjagtigt. Måleren skal som udgangspunkt udskiftes mindst hvert 6. år, men kan få forlænget levetiden med 3 eller 6 år. 

Et par uger inden udskiftningen af din vandmåler vil du modtage et adviseringsbrev, hvori der står, at du skal sørge for at tjekke afspærringsventilerne på begge sider af din vandmåler og få eventuelle fejl udbedret. For at montørerne kan udføre deres arbejde, skal afspærringsventilerne fungere korrekt, så der kan lukkes for vandtilførslen, mens arbejdet pågår.

Måleren er Greve Vandværks ejendom (rød cirkel på billedet), hvorimod afspærringsventilerne før og efter måleren er forbrugerens ejendom (grønne ringe på billedet). Der kan forekomme variationer om der er 1 eller 2 ventiler, men generelt skal der være 1 ventil før måleren, således at man kan lukke for vandet.


Hvad skal du huske, inden vi kommer?

  • ryd op foran vandmåleren, så teknikeren kan komme til
  • tjek for tæring og rust på rørene
  • sørg for, at der kan lukkes for vandet (tjek afspærringsventilerne)Sådan tjekkes afspærringsventiler:

For at tjekke om afspærringsventilerne på begge sider af din vandmåler fungerer korrekt og kan lukke for vandet, skal du tjekke dem én af gangen. Afspærringsventilerne er de haner/håndtag, som sidder på hver sin side af vandmåleren (grønne cirkler). Bemærk, at de to afspærringsventiler på billedet er forskellige, og at de kan se ud på flere forskellige måder end på billedet. Hvis din vandmåler er placeret i en målerbrønd, vil installationen også se anderledes ud, men princippet er det samme.

 

Drej hanen/håndtaget på den ene side, og tænd derefter for en vandhane i huset. Der må ikke komme vand ud af vandhanen. Drej hanen/håndtaget på den første side tilbage til startposition og tjek derefter den anden afspærringsventil på samme måde. Husk også her at dreje hanen/håndtaget tilbage.

 

Hvis der ikke kan lukkes for vandet eller der er tæring/rust på rørene, skal du kontakte et VVS-firma, som kan udbedre fejlen, inden vi kommer. Ellers kan det koste dig et gebyr på kr. 375,-

 

 

Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk