Vandværkets nuværende afregningsmålere er meget følsomme over for partikler i vandet. Derfor er denne målertype udstyret med en indbygget si. Denne si har været nødvendig for at vandmåleren fungerer korrekt, men har samtidig bidraget til at afhjælpe husholdningsmaskiner, armaturer mv. inde i boligen fra at blive tilstoppet med naturlige kalk- og rustpartikler mv. fra vandet og vandrør.

Da de nye fjernaflæsningsmålere ikke har en så fintmasket si, som de gamle vandmålere, anbefaler Greve Vandværk derfor, at vandaftagerne tager kontakt til en VVS’er for at få installeret en såkaldt ”snavssamler”. En snavssamler er et lille stykke rør med et filter i, som installeres i vandinstallationen, og som renses efter behov. Kalk- og rustpartiklerne i vandet er hverken farlige eller sundhedsskadelige men kan medføre, at vandgennemstrømningen forringes, og at filtrene i husholdningsmaskinerne tilstoppes. Ved installering af en snavssamler, undgår man at skulle rense filtre i husholdningsmaskiner og armaturer og kan i stedet nøjes med at rense filteret i snavssamleren.

 


Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk