Greve Vandværk har besluttet, at udskifte vandmålerne i forsyningsområdet med fjernaflæste elektroniske målere fra Kamstrup. Der er mange vandmålere i forsyningsområdet, og udskiftningen kommer derfor til at foregå etapevis over en årrække. Vi har i i perioden 2016 - 2018 udskiftet ca. 8.200 målere. I 2019 udskiftes de resterende ca. 2.000 målere. Se rækkefølgen for udskiftning her.

 

Foruden at kunne aflæses manuelt som almindelige vandmålere, kan elektroniske målere også fjernaflæses. Ved hjælp af flowmåling med ultralyd sendes data om vandgennemstrømningen med korte intervaller via en antenne til et fjernaflæsningssystem. Via en PC eller app til tablets/smartphones får du adgang til fjernaflæsningsprogrammet, hvor du kan følge med i dit vandforbrug. Det giver dig mulighed for både at se dit forbrug her og nu og samtidig følge det over tid. Samtidig kan du via fjernaflæsningsprogrammet blive alarmeret ved eventuelle lækager, eller hvis dit vandforbrug overstiger en selvvalgt grænse.

 

Greve Vandværk har sørget for bestilling af trådløse forbrugerdisplays til vandaftagere, som ikke er fortrolige med computere, tablets og smartphones. Et trådløst forbrugerdisplay kan sættes op i dit hjem og aflæses lige så nemt som din gamle vandmåler –dog med flere informationer, da displayet både viser vandforbrug over tid og det samlede vandforbrug og samtidig alarmerer ved eventuelle lækager og rørspringninger. Et trådløst forbrugerdisplay kræver ikke internetadgang. Når du har fået installeret din fjernaflæste måler, kan du, hvis du ønsker at købe et forbrugerdisplay, kontakte Vandværket. Det koster 1.000 kr., som vil blive påført vandregningen.

 

Alle vandaftagere adviseres ved brev et par uger inden udskiftningen i lige præcist deres område. Du vil som vandaftager derfor vide, hvornår det er ved at være din tur til at få en fjernaflæsningsmåler, og du vil have mulighed for at være hjemme, når udskiftningen sker. Forbrugere, der har fået installeret radiomåler i 2016 har fra maj 2017 kunne følge forbruget via PC eller app i fjernaflæsningsprogrammet ebutler. Vandaftagere, der har fået installeret fjernaflæsningsmåler i 2017, 2018 eller 2019 vil, ved henvendelse til Vandværket, kunne få adgang til fjernaflæsningsprogrammet. Det er stadig muligt, at aflæse forbruget manuelt som på en almindelig måler. Når adgangen til fjernaflæsningsprogrammet er etableret vil vandaftagere, der er tilmeldt mail-service modtage en mail med login oplysninger. Har vi ikke registreret en mail fremsendes et brev med oplysningerne. Hvis du ønsker at modtage en mail, men ikke har tilmeldt dig mail-service endnu eller er i tvivl om du har, kan du tilmelde dig her 

 

Kamstrup har udarbejdet "Fakta om fjernaflæsning via radiokommunikation", der beskriver den elektromagnetiske stråling ved fjernaflæste målere. Klik her for at se mere. 

 

 

Fordele ved fjernaflæste målere for dig som vandaftager:

  • Hvis du har målerbrønd, slipper du fremover for at skulle ned i brønden for at aflæse dit vandforbrug.
  • De færreste vandaftagere følger løbende med i deres forbrug, da det er besværligt og kræver, at man noterer tallet hver gang og udregner forskellen. Med fjernaflæsningsprogrammet kan du nemt se dit forbrug over tid, og det er præsenteret brugervenligt og lækkert med overskuelige grafer, der er nemme at forstå. Samtidig kan du tilmelde dig advarsel via e-mail eller sms, hvis dit forbrug overskrider en selvvalgt grænse. På denne måde undgår du vandspild og en pludselig forhøjet regning grundet f.eks. uopdagede utætte rør eller en løbende cisterne.
  • Du slipper for selv at indberette årligt vandforbrug, da dette gøres automatisk via fjernaflæsningen.
  • Teknikken i de elektroniske målere medfører en meget præcis beregning af vandforbruget, og sammenholdt med dine muligheder for at følge med i eget forbrug vil vandregninger fremover være betydeligt nemmere at efterse og mere gennemskuelige. Klik her for at få flere detaljer om måleren og dens infokoder. 

 

Vær opmærksom på:

  • At du som vandaftager stadig skal holde øje med dit forbrug, selvom det er automatiseret og digitaliseret.
  • At alt vandspild inden for din matrikel stadig er dit ansvar, jf. regulativet.
  • Udgifterne i forbindelse med etablering af de fjernaflæste målere og selve målerne betales af Greve Vandværk. I forbindelse med udskiftningen kan det dog ske, at vi opdager brud på jordledninger og andre vandinstallationer inden for dit skel, som du dermed selv hæfter for at få udbedret.
  • For at montørerne kan skifte din vandmåler, er det nødvendigt for dem at kunne lukke for vandet imens. Det er dit ansvar, at afspærringsventilerne fungerer korrekt, så der kan lukkes for vandet. Læs hvordan du tjekker dette her.
Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk