Hvem har ansvaret:
På nedenstående tegningen ses, hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynder. 


Alle anlæg og komponenter uden for skellet er vandværkets ansvar. Anlæg og komponenter inden for skel er forbrugerens ansvar. 


Dog er vandmåleren uanset, hvor den er placeret, vandværkets ansvar. Med ansvar menes etablering og vedligeholdelse.


 

  

Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk