Brandhaner:

Beredskab 4K foretager eftersyn af brandhaner i Greve Kommune. Formålet er at få skyllet brandhanerne igennem, så de er testet og klar, hvis de skal bruges til brandslukning. For yderligere information se skrivelse fra Beredskab 4K her

Eftersynet i kommunen er blevet opdelt i 3 områder og der forventes følgende tidsplan: 

Greve - post nr. 2670:        Uge 35+36+37+38

Karlslunde - post nr. 2690: Uge 39+40

Tune - post nr. 4030:          Uge 41+42

Bemærk at tidsplanen kan forskydes lidt grundet brandvæsenets operative arbejde. 

Der kan i forbindelse med eftersynet forekomme misfarvet vand, da der kan løsrives okker. Hvis det sker, må man ikke vaske tøj før vandet er rent. Husk derfor at kontrollere vandet i hanerne inden vaskemaskinen sættes i gang. Vandet er ikke sundhedsskadeligt.

Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk