Brandhaner:

Vintereftersyn og lænsning af brandhaner foregår i efteråret fra primo oktober 2019. Arbejdet varetages af Beredskabet for Greve Kommune. Der kan i forbindelse med eftersynet forekomme misfarvet vand, da der kan løsrives okker. Hvis det sker, må man ikke vaske tøj før vandet er rent. Husk derfor at kontrollere vandet i hanerne inden vaskemaskinen sættes i gang. Arbejdet foregår frem til medio december 2019. Vandet er ikke sundhedsskadeligt.

 

Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk