Foranlediget af den nye persondataforordning udarbejder Vandværket flytteafregning fra ejendomshandler effektueret fra den 25. maj 2018 og fremefter.  


Ved ejerskifte skal Vandværket have følgende oplysninger på skrift: 
overtagelsesdatoen, måleroplysninger, navne på køber, mail adresser, eventuelt telefonnr. på køber, købers primære adresse, såfremt den købte ejendom ikke beboes straks samt sælgers nye adresse.

Sælger opkræves et gebyr på kr. 375,- inkl. moms for udarbejdelse af flytteopgørelsen. Gebyret er fastsat i Vandværkets takstblad, der kan ses her.

Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk