Vandsamarbejdet Greve:  
Greve Vandværk har i samarbejde med de øvrige 5 vandværker i Greve kommune og HOFOR etableret selskabet I/S Vandsamarbejdet Greve. Samarbejdet er etableret med henblik på at beskytte de vandressourcer, som vandværkerne indvinder fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra. I/S Vandsamarbejdet Greve iværksætter  - enten alene eller i samarbejde med kommunen – projekter, der har til formål at beskytte grundvandet.

Vandrådet i Greve Kommune:  
Greve Vandværk har i samarbejde med de øvrige vandværker i Greve kommune etableret et vandråd. Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem alle almene vandværker i Greve Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver.

Vandrådet kan derudover bistå vandværkerne i alle spørgsmål af administrativ, teknisk og økonomisk art samt i opgaver af fælles interesse, som f.eks. etablering af nødforsyning, lækagesporing m.v.

Nedenfor har vi samlet nogle links til andre steder på internettet der indeholder oplysninger om vand og vandforsyning:

Danske Vandværker

Det handler om dit drikkevand

HOFOR (vandspareråd m.v.)Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk