Vil Greve Vandværk sikre blødere vand til forbrugerne i Greve?

 

Greve Vandværk indvinder vand fra boringer som alle er boret ned i kalken som ligger i undergrunden. Vi har derfor et større kalkindhold i vandet end man f.eks. har i DIN-forsyning (Esbjerg og Varde).

Greve Vandværk’s vand ligger omkring 20-22 dH og DIN-forsyning’s vand ligger omkring 10 dH. Hvis man ønsker at sænke hårdheden i vandet, så bliver man nødt til at installere et anlæg enten før filtrering eller ved filtrering på vandværket. Anlægget er specifikt designet til at kunne fjerne kalken fra vandet i det specifikke område og til det specifikke vandværk. Der findes derfor ikke en standard løsning som ”man bare lige kan koble til” vandværket.

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) har netop installeret et blødgøringsanlæg i Brøndby, som er et led i HOFOR’s vision om at der skal være blødere vand i hele HOFOR’s forsyningsområde i år 2024. Anlægget er taget i brug september 2017 og anlæggets størrelse kan sammenlignes med Greve Vandværks størrelse, og vil derfor kunne skabe erfaringer for, om Greve Vandværk på sigt skal investere i et blødgøringsanlæg.

Det er ikke gratis at installere et blødgøringsanlæg, og det vil derfor kræve betydelige investeringer for Greve Vandværk, at skulle etablere et sådan anlæg, samt efterfølgende at skulle servicere anlægget og håndtere affaldsproduktet. Derfor følger vi meget nøje udviklingen hos HOFOR og det omgivende samfund, for at vurdere om Greve Vandværk skal investere i et sådan anlæg.

På Generalforsamlingen d. 10. maj 2019 blev vores fremtidige forsyningsstruktur drøftet herunder blødgøring. Greve Vandværk har fået udarbejdet en struktur analyse hvor blødgøring er en del af analysen. Greve Vandværk arbejder stadigvæk på fremlæggelse af mere konkrete planer som skal besluttes af Generalforsamlingen. Man kan se hele referatet ved at klikke på dette link Generalforsamlingsreferat af 10. maj 2019

Hvis man har lyst til at læse mere om HOFOR’s blødgøringsanlæg i Brøndby,  kan man kigge på www.hofor.dk eller klikke på dette link: Mindre kalk i vandet 

 

Kan vandet blive kalkfrit?

Hårdheden af vandet er vigtig for korrekt sæbedosering og indstilling af f.eks. opvaskemaskiner. Hårdhed måles i enheden dH og er et tal for indhold af kalk eller rettere Calcium og Magnesium. Lav hårdhed kan forårsage korrosionsproblemer, hvorimod høj hårdhed medfører større sæbeforbrug samt kalkudfældninger, da kalk i vandet udfældes og aflejres ved opvarmning, samt i processen binder sæbe til sig.

På æsken med vaskepulver er angivet dosseringsvejledning – enten med talværdierne eller med betegnelser.

0 – 4 = Meget blødt vand
4 – 8 = Blødt vand
8 – 12 = Middelhårdt vand
18 – 24 = Hårdt vand
24 – 30 = Meget hårdt vand
Mere end 30 = Særdeles hårdt vand

Det er vigtigt at finde den rette hårdhed i vandet. Hvis man kigger på visionerne hos HOFOR, så forventer de, at hårdheden bliver omkring 10 dH. Det betyder at vandet ikke bliver kalkfrit, og at man derfor ikke kan regne med at f.eks. brusekabinen eller elkedlen bliver fri for kalksætninger. Man skal derfor stadigvæk som forbruger tørre sin brusekabine af og med mellemrum fjerne kalk belægninger på sin kaffemaskine og elkedel.

 

Kan man selv installere et kalkfjernelses anlæg?

Rigtig mange firmaer kan levere løsninger til private installationer, som kan reducere kalken i vandet. Greve Vandværk får en del henvendelser om disse anlæg. Greve Vandværk forholder sig neutralt i forhold til at installere blødgøringsanlæg på private installationer.

Vi kan dog rådgive om følgende overvejelser inden man køber anlægget:

  • Det er som forbruger vigtigt først og fremmest at sikre sig, at anlægget er godkendt
  • Det kræver en autoriseret VVS installatør at montere det og eventuelt servicere det
  • Du skal ikke foretage dig noget over for Greve Vandværk, så længe du ikke ændrer ved vandmåler installationen
  • Du skal undersøge om du har strøm til det sted,  hvor du ønsker at opsætte ionbytteren/ omvendt osmose placeret
  • Du skal undersøge om du har afløb i nærheden
  • Du skal være opmærksom på at den ventil som sidder i uniten er i god stand året rundt ellers kan du risikere at den hænger, og så bruger den meget vand. Måske skal du have en service kontrakt på anlægget, således at du har styr på vedligeholdelsen af den. (dette er vores erfaringer fra restaurant branchen, hvor de også har denne type maskiner stående)
  • Du skal sikre dig at trykket ved ind gangen til huset er iorden jf. fabrikantens specifikationer, Greve Vandværk leverer et tryk mellem 2,5 og 3,5 bar på vores hovedfordelingsnet, og der kan være betydelige tryktab på jeres private installationer. Greve Vandværk kan ikke tilbyde en trykmåling på installationer inden for matriklen (med mindre der er mistanke om trykfald hen over stik/jordledning), dette må du bestille en VVS’er til at udføre.

 

Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk