Vandværkerne i Greve Kommune er enige om følgende regler for havevanding:
Græsplæner må ikke vandes. En tørkeramt græsplæne bliver grøn igen, når der kommer regn.

Der må ikke bruges automatiske havevandere. Anskaf en regnvandstønde til opsamling af regnvand til vanding. Årsagen til forbud mod vanding af græsplænen samt brug af automatiske havevandere skal findes i, at vandet er en naturlig ressource, som findes i undergrunden. 

Det er tilladt at vande med vandkande og eventuelt håndført vandslange mellem kl. 20.00 og 01.00. For at mindske fordampningen er vanding i dagtimerne ikke tilladt, og efter kl. 01.00 foretager Vandværket målinger af forbruget i nattetimerne for at konstatere eventuelle ledningsbrud og utætheder i ledningsnettet.

Forbuddet gælder også for idrætsanlæg, herunder golfbaner. Vandværket kan dog i særlige tilfælde give tilladelse til vanding af idrætsanlæg.

 

Hvad gør jeg med min gule græsplæne?

Citat, Jesper Carl Corfitzen, Boligejernes videnscenter Bolius:

Efter mange uger med meget lidt regn og usædvanligt mange solskinstimer for årstiden er græsplænen mange steder gul og vissen at se på. Men lad nu være med at bruge både vand og penge på at vande den, for selv om en gul plæne ikke ser pæn ud, så bliver græsplænen grøn igen, lige så snart det på et tidspunkt begynder at regne. Og hvis der er huller i græsplænen efter slidtage, kan man i september altid så nye græsfrø. - Det er ikke i orden at bruge ressourcer og penge på det. Vi bliver nødt til at prioritere lige nu, så hold op med at vande græsplænen, siger han.

Der er nemlig masser af andre ting i haven, som lige nu virkelig trænger til vand – og som ikke kan overleve uden.

 

Bed og krukkevanding

Citat, Jesper Carl Corfitzen, Boligejernes videnscenter Bolius:

Sjatvanding er ikke nok: Du skal grave

Det allervigtigste er alle de planter, som man i dyre domme har købt og plantet i foråret, for planternes rødder stikker kun 10 til 20 centimeter – og altså slet ikke så dybt, at de kan klare sig uden vand. Derfor skal de nyplantede frugttræer, buske, stauder, den nye hæk og andet som minimum i det tørre solskinsvejr have én grundvanding om ugen. Det betyder, at man ikke bare sjatvander, men bruger mellem 10 til 20 liter vand. Man bliver nødt til grave lidt ned ved siden af og mærke efter - hvis der er fugtigt cirka 20 centimeter nede i jorden, så har man grundvandet, forklarer Jesper Carl Corfitzen.

Det er i det hele taget en god ide at løsne jorden i en lille jordvold omkring for eksempel et frugttræ, der er nyplantet i år eller sidste år, inden man vander, for at undgå at vandet bare løber af den tørre jord i stedet for at sive ned i jorden. Det samme gælder frugtbuske og andet, der er nyplantet, mens gamle træer, der har stået 15-20 år, sagtens kan klare tørken – for nu.

Krukker skal vandes hver dag

Mens det er nok at grundvande planter og træer i haven en gang om ugen, skal man lige nu vande alt, der befinder sig i krukker, hver dag. Med de temperaturer vi har lige nu, så kan jorden i små krukker sagtens tørre op på en dag og også her, skal man huske at grundvande. Når det lige så småt begynder at pible ud i bunden af krukken, så har man grundvandet, siger Jesper Carl Corfitzen. Med krukker er det ved grundvanding vigtigt også at huske at gøde, for når der løber vand ud i bunden, løber der næringsstoffer med ud, og så får planterne ikke nok næring.

Nytte- og køkkenhaver skal også vandes dagligt – især hvis der er tale om højbede, som skal behandles på samme måde som planterne i krukker. Mange grøntsager og frugter består af op mod 80-90 procent vand, så man får ikke noget ordentlig udbytte, hvis de ikke får rigeligt med vand.

 

Fyldning af badebassin, pools og soppebassin

Rigtig mange forbrugere køber soppebassiner og badebassiner, hvilket er forståeligt. Der er jo herligt at kunne forfriske sig i et sådan et bassin. Men fælles for dem er at man ofte bruger rent drikkevand til at fylde disse bassiner, særligt badebassin og pools skal man fylde med rigtig mange liter rent drikkevand.

I sommertiden skal man fylde disse bassiner med omtanke, og særligt i den tørre tid hvor der samtidigt også er en øget tendens til at have vande, så bliver vores ledningsnet og vores grundvandsressource sat under stort pres.

 

Når man skal fylde et bassin, så skal man gøre det i tidsrummet kl. 10-14 da der normalt på det tidspunkt ikke er så stor belastning på vores ledningsnet, husk at holde øje med vandstanden i bassinet, så det ikke løber over.

Brug regnvandet til at fylde bassin

I sommerperioden vil der komme regnbyger af og til, brug regnvandet til at fylde/toppe op i bassin. Lav et udtag på nedløbsrøret fra tagrenden og få den via rør hen til bassinet. Så er man med til at spare på vores grundvandsressource, på presset på ledningsnettet og på pengepungen.

Hvis man planlægger at anlægge en pool eller et større bassin, så tænk genbrug af vand eller regnvand ind i vandressourcen.

Et godt råd hvis man skal fylde et bassin med vandværksvand

Hvis man åbner fuldt op for vandhanen for at fylde sit bassin, så risikere man at få revet okker løst i ledningsnettet, det kan resultere i at bassinet bliver fyldt med rødt vand. Så hvis man skal fylde et bassin så lad være med at åbne fuldt op og lad det stille og roligt blive fyldt.

 

Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk