Vandværkerne i Greve Kommune er enige om følgende regler for havevanding:

Græsplæner må ikke vandes. En tørkeramt græsplæne bliver grøn igen, når der kommer regn.

Der må ikke bruges automatiske havevandere. Anskaf en regnvandstønde til opsamling af regnvand til vanding.

Det er tilladt at vande med vandkande og eventuelt håndført vandslange mellem kl. 20.00 og 01.00. For at mindske fordampningen er vanding i dagtimerne ikke tilladt, og efter kl. 01.00 foretager Vandværket målinger af forbruget i nattetimerne for at konstatere eventuelle ledningsbrud og utætheder i ledningsnettet.

Forbuddet gælder også for idrætsanlæg, herunder golfbaner. Vandværket kan dog i særlige tilfælde give tilladelse til vanding af idrætsanlæg.


Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk