Vandprisen pr. m³ for år 2020 og år 2019 udgør følgende:

Vandprisen     2020       2019   
Vandafgift 12,09 11,79
Afgift ledningsført vand    7,96 7,96
I alt incl. moms 20,05 19,75


Vandafgiften for 2020 fastsættes endeligt på Vandværkets årlige generalforsamling den 29. april 2020

Takstblad 2020:
Anlægsbidrag 2020
Driftsbidrag 2020


Takstblad 2019:

Anlægsbidrag 2019
Driftsbidrag 2019 

Takstbladet er fastsat under hensyntagen til Forsyningssekretariatets regelsæt.


Vandregning udsendes 2 gange årligt:

I februar måned udsendes vandregning dækkende årsopgørelse for foregående kalenderår samt aconto 1. halvår for indeværende år. Vandregningen er forfalden 3. marts.

I august måned udsendes vandregning dækkende aconto 2. halvår for indeværende år. Vandregningen er forfalden 3. september.

Opkrævningsmåder:

Er du tilmeldt betalingsservice vil regningen fremgå af betalingsoversigten i henholdsvis marts og september måned.

Er du ikke tilmeldt betalingsservice og har vi en mailadresse registreret, vil regningen blive tilsendt på mail. Det er derfor vigtigt, at du husker, at opdatere din mailadresse, såfremt den skulle blive ændret.

Er du ikke tilmeldt betalingsservice og har vi ikke en mailadresse, vil regningen blive tilsendt med posten.


Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk