For et vandværk af vor størrelse, skal der i årets løb udtages mindst 21 prøver af det vand, der udsendes til forbrugerne. Prøverne udtages og analyseres af et uvildigt laboratorium. Disse undersøgelser vurderes på baggrund af vandkvalitetskrav fastsat af Miljøministeriet. Resultatet af prøverne sendes foruden til Vandværket også til Embedslægeinstitutionen og Greve Kommune. Disse resultater kan man se ved at henvende sig til Vandværkets driftskontor.

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, der analyseres for, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Derudover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkevandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk