Vandanalyse af vandet fra Greve Vandværk:

Seneste vandanalyser:
 

Vandværk Nord - Klik her

Vandværk Syd  - Klik her

 

12. juli 2018 - Pesticidet DMS (N, N-Dimethylsulfoamid):

 

Greve Vandværker har fået udtaget vandprøver fra vores to vandværker for pesticidet DMS (N, N-Dimethylsulfoamid). Vandprøverne viser, at resultatet overholder kravværdierne. 

Vandprøverne kan ses her

Læs mere om pesticidet via dette link:

https://www.hofor.dk/wp-content/uploads/2018/06/Toksikologisk_vurdering_af_DMS.pdf

 

2. maj 2018 - Stoffet 1,2,4-triazol:

 

Greve Vandværker har fået udtaget vandprøver fra vores to vandværker for stoffet 1,2,4-triazol. Vandprøverne viser, at der ikke er påvist 1,2,4-triazol. 

Vandprøverne kan ses her

 

11. september 2017 - Pesticidet desphenyl-chloridazon:

Greve Vandværk har fået udtaget vandprøver fra vores to vandværker for pesticidet desphenyl-chloridazon. Vandprøverne viser, at der ikke er påvist desphenyl-chloridazon. 

Vandprøverne kan ses her

Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk