Greve Vandværk er stiftet den 3. juni 1934.

Vandværket leverer drikkevand til godt 16.400 vandaftagere / husstande, svarende til ca. 39.000 personer.

Vandværket råder over:
  • 2 vandværker
  • 1 kontor- og værkstedsbygning
  • 33 boringer
  • 21 km råvandsledninger
  • 23 km jordledninger
  • 238 km hovedforsyningsledninger
Der er etableret nødforsyning til HOFOR, og det er derfor muligt at få leveret vand derfra i forbindelse med ombygning, forurening eller lignende.
Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk