Vandværket renoverer og udskifter løbende ledningsnettet.  

 

 

 

Forventet ledningsrenoveringer i 2020 er: Tværager, Krogager, Højager, Søndervang, Lunden & Haven (Hyldebærlunden mv.), Myrestien, Grankogle Alle, Niels Bruunsvej, Stenurt Alle, Fyrrelys Alle, Chr. Andersensvej ,Pakivej, Blokhusvej og Lykkevej.

 

Følgende ledningsrenoveringer er pt. i gang: 

Fyrrelys Alle: Forventes færdig i uge 14 på nær enkelte målerudflytninger.

Søndervang: Forventes afsluttet ugen efter påske på nær enkelte målerudflytninger.

Sønderholmsvej: Starter op i uge 16. 

 

Normal procedure ved ledningsarbejde:

Der udsendes et orienteringsbrev til alle adresser i delområderne inden arbejdet går i gang. 

Der skal under ledningsarbejdet lukkes for forsyningen af varighed på 2-4 timer ad gangen for bl.a., at udskifte afspærringsventiler, omkoble til midlertidig forsyning og tilbagekobling de nye ledninger, når disse er skyllet rene. De forbrugere, som direkte bliver berørt af lukningen, bliver orienteret via vores sms-service. Er du ikke tilmeldt vores sms-service kan det ske her


Vi bestræber os på at lukke så få gange som muligt og i øvrigt mindske generne for forbrugerne mest muligt. Men desværre kan der under arbejdet ske pludselige lækager som nødvendiggør en lukning, som derfor ikke kan blive varslet. I sådanne tilfælde vil vi straks reparere lækagen og genåbne for vandet – oftest inden for en time. Ved enhver afspærring og genåbning af ledningsnettet vil der opstå løsrivning af belægninger (rust og kalk) fra de gamle rørs indersider. Dette skylles så vidt muligt ud af entreprenøren, men der vil ofte være rester tilbage, som når frem til forbrugerne – også uden for det aktuelle område, som renoveres. Forbrugerne bedes skylle dette ud gennem egne haner inden man begynder at bruge vandet igen. Det anbefales, at vaskemaskiner og opvaskemaskiner ikke står tændt og automatisk går i gang, men at man udskyller først, inden maskinerne tændes, da vandet kan misfarve vasketøjet. Det kan også være nødvendigt at man udtager og skyller filtret (perlatoren) på vandhanernes en gang, hvis man føler, at trykket er blevet lavt. Misfarvningen af vandet er ikke sundhedsskadeligt. 

 
Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk