Log ind   |  
Kontakt Vandværket Minimer
Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk

 

 

 

Døgnvagt: Minimer

Vandværkets vagt kan kaldes hele døgnet rundt på tlf. 43 90 81 00, ved ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.
Velkommen til Greve Vandværk Minimer

Greve Vandværk A.m.b.a. er en privat almen vandforsyning. Vandværket er stiftet den 3. juni 1934.


På grund af unormalt højt vandforbrug , kan vandværket ikke følge med i vandproduktionen. Vi må derfor kraftigt opfordre til, at nedenstående vandingsregler følges. I yderste konsekvens kan vi blive nødsaget til at lukke for vandforsyningen i perioder i nattetimerne, så rentvandstankene kan blive fyldt op. 

Brug vand med omtanke og vand kun, hvor det er absolut nødvendigt. Påfyld vand i badebassinet med omtanke og genbrug vandet til havevanding. 


Vandværkerne i Greve Kommune er enige om følgende regler for havevanding:
Græsplæner må ikke vandes. En tørkeramt græsplæne bliver grøn igen, når der kommer regn.

Der må ikke bruges automatiske havevandere. Anskaf en regnvandstønde til opsamling af regnvand til vanding.

Det er tilladt at vande med vandkande og eventuelt håndført vandslange mellem kl. 20.00 og 01.00. For at mindske fordampningen er vanding i dagtimerne ikke tilladt, og efter kl. 01.00 foretager Vandværket målinger af forbruget i nattetimerne for at konstatere eventuelle ledningsbrud og utætheder i ledningsnettet.

Forbuddet gælder også for idrætsanlæg, herunder golfbaner. Vandværket kan dog i særlige tilfælde give tilladelse til vanding af idrætsanlæg.


Hårdt vand:

Vandværkets vand er godt vand, der opfylder alle de fastsatte kvalitetskrav. Vort vand må betegnes som hårdt vand, idet det har en hårdhedsgrad på 20-22 ºdH. Årsagen til at vandet er hårdt skyldes, at vores grundvand indeholder meget kalk, fordi undergrunden hovedsagelig består af kalk og kridt, og det er fra disse lag, vi henter drikkevandet. Hårdhedsgraden anvendes ved indstilling af vaske- og opvaskemaskiner. 

 

 

Ledningsbrud Minimer

Såfremt der konstateres brud / vandopsivning fra forsyningsledninger, stophaner m.v., bedes henvendelse rettet til Vandværket på telefon: 43 90 81 00, således at vandspild på veje, stier, bygninger, haver m.v. kan undgås. 

Ved brud på ledningsnettet søges skader udbedret hurtigst muligt, idet udbedring dog normalt ikke foretages i nattetimerne. Vandværket søger i muligt omfang at orientere berørte forbrugere, inden der eventuelt lukkes for vandtilførslen. NB: Vandværkets døgnvagt modtager meget gerne henvendelser om ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.
Copyright Rambøll Danmark A/S