Log ind   |  
Kontakt Vandværket Minimer

Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk

 

Døgnvagt: Minimer

Vandværkets vagt kan kaldes hele døgnet rundt på tlf. 43 90 81 00, ved ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.
Velkommen til Greve Vandværk Minimer

Greve Vandværk A.m.b.a. er en privat almen vandforsyning. Vandværket er stiftet den 3. juni 1934.

Aflæsning af vandmåleren:


Vi har i december udsendt aflæsningskort på e-mail eller med posten, således at vandværket ved årsskiftet kan få målerstanden oplyst. Målerstanden kan indberettes her på vores hjemmeside eller på vores servicetelefon 70 26 49 26. Desuden kan aflæsningskortet returneres i udfyld stand.

Vi har i 2016 installeret fjernaflæsningsmålere hos 3.200 forbrugere. Måleren er elektronisk og forsynet med en sender. Dette betyder, at forbrugere med fjernaflæsningsmålere ikke skal aflæse og indberette målertallet - dette sker automatisk. Til de berørte forbrugere, er der ikke udsendt aflæsningskort. For de fjernaflæste målere vil målerstanden 31. december blive anvendt som årsaflæsning. Skulle der ikke være signal fra måleren 31. december anvendes aflæsningen tættest herpå.     


Artikel i Sydkysten:

I Sydkysten den 22. november 2016 blev bragt en artikel om "Lille vandboring har for meget nikkel i drikkevand". Vandboringen er en privat boring. 

I den forbindelse skal det oplyses, at nikkelindholdet i drikkevandet fra Greve Vandværk er langt under 10 mikrogram/l, det vil sige langt under højeste tilladte værdi på 20 mikrogram/l. 


Hårdt vand:

Vandværkets vand er godt vand, der opfylder alle de fastsatte kvalitetskrav. Vort vand må betegnes som hårdt vand, idet det har en hårdhedsgrad på 20-22 ºdH. Årsagen til at vandet er hårdt skyldes, at vores grundvand indeholder meget kalk, fordi undergrunden hovedsagelig består af kalk og kridt, og det er fra disse lag, vi henter drikkevandet. Hårdhedsgraden anvendes ved indstilling af vaske- og opvaskemaskiner. 

 


I Sydkysten den 22. n
I Sydkysten den 22. n
I Sydkysten den 22. nove
I Sydkysten den 22. nove
Ledningsbrud Minimer

Såfremt der konstateres brud / vandopsivning fra forsyningsledninger, stophaner m.v., bedes henvendelse rettet til Vandværket på telefon: 43 90 81 00, således at vandspild på veje, stier, bygninger, haver m.v. kan undgås. 

Ved brud på ledningsnettet søges skader udbedret hurtigst muligt, idet udbedring dog normalt ikke foretages i nattetimerne. Vandværket søger i muligt omfang at orientere berørte forbrugere, inden der eventuelt lukkes for vandtilførslen. NB: Vandværkets døgnvagt modtager meget gerne henvendelser om ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.
Copyright Rambøll Danmark A/S