Log ind   |  
Kontakt Vandværket Minimer

Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk

 

Døgnvagt: Minimer

Vandværkets vagt kan kaldes hele døgnet rundt på tlf. 43 90 81 00, ved ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.
Velkommen til Greve Vandværk Minimer

Greve Vandværk A.m.b.a. er en privat almen vandforsyning. Vandværket er stiftet den 3. juni 1934.


På Facebook er et sponseret indlæg, som drejer sig om "et drikkevandsfilter, som har siddet i 2 mdr. i Greve...." Videre skrives i indlægget "På filteret kan man se store mængder af arsenik (arsen) og okker. Med det som stoppede filteret var bioslim...."

Greve Vandværk skal i den forbindelse fremhæve, at det vand, der leveres til vores forbrugere overholder alle kvalitetskrav til drikkevand, såvel kemiske som mikrobiologiske. Indholdet af arsen og jern (som indgår i okker) er langt under grænseværdien for disse stoffer i drikkevand. Det samme gælder de mikrobiologiske parametre.

Kvalitetskravene fremgår af "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - Miljø- og Fødevareministeriet. BEK nr. 802 af 01/06/2016". Denne bekendtgørelse angiver også, hvor mange vandanalyser, der skal udføres om året. Greve vandværk får udført langt flere end dette antal af et akkrediteret laboratorium.

 

Hårdt vand:

Vandværkets vand er godt vand, der opfylder alle de fastsatte kvalitetskrav. Vort vand må betegnes som hårdt vand, idet det har en hårdhedsgrad på 20-22 ºdH. Årsagen til at vandet er hårdt skyldes, at vores grundvand indeholder meget kalk, fordi undergrunden hovedsagelig består af kalk og kridt, og det er fra disse lag, vi henter drikkevandet. Hårdhedsgraden anvendes ved indstilling af vaske- og opvaskemaskiner. 

 

Ledningsbrud Minimer

Såfremt der konstateres brud / vandopsivning fra forsyningsledninger, stophaner m.v., bedes henvendelse rettet til Vandværket på telefon: 43 90 81 00, således at vandspild på veje, stier, bygninger, haver m.v. kan undgås. 

Ved brud på ledningsnettet søges skader udbedret hurtigst muligt, idet udbedring dog normalt ikke foretages i nattetimerne. Vandværket søger i muligt omfang at orientere berørte forbrugere, inden der eventuelt lukkes for vandtilførslen. NB: Vandværkets døgnvagt modtager meget gerne henvendelser om ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.
Copyright Rambøll Danmark A/S