Log ind   |  
Kontakt Vandværket Minimer
Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk

 

 

 

Døgnvagt: Minimer

Vandværkets vagt kan kaldes hele døgnet rundt på tlf. 43 90 81 00, ved ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.
Velkommen til Greve Vandværk Minimer

Greve Vandværk A.m.b.a. er en privat almen vandforsyning. Vandværket er stiftet den 3. juni 1934.

 

Facebook opslag:

Greve Vandværk er den 10/8-2017 blevet opmærksom på, at der har været et Facebook opslag vedr. jord og stikledningsproblematik. Desværre er opslaget ikke korrekt, idet ejerforhold og ledningstype blandes sammen.

 

Definitionerne på de forskellige dele af vandforsyningen fremgår af Greve Vandværks Regulativ, der er godkendt af Greve Kommune og kan læses her på hjemmesiden.

 

Der opereres bl.a. med begrebet stikledning og jordledning.

 

Stikledningen fører vandet fra vandværkets hovedledning frem til en ejendoms skel. Stikledningen er Vandværkets ejendom, og vedligeholdes af vandværket.

 

Jordledningen fører vandet fra ejendommens skel og ind til de øvrige vandinstallationer på ejendommen. Jordledningen tilhører ejendommens ejer og vedligeholdes af ejeren.

 

I Facebook opslaget forveksles stikledning og jordledning, hvilket har givet forfatteren den opfattelse, at det er vandværkets opgave at udbedre en formodet skade på jordledningen. Dette er ikke tilfældet.

 

Med hensyn til at man som ansvarlig grundejer ikke ønsker at betale for vandspildet forårsaget af en utæt jordledning, henviser vi til Greve Vandværks regulativ afsnit 10, som omhandler vandspild, og også Greve Vandværks ret til at vurdere mængden af spildt vand. Det kan oplyses at en utæt jordledning kan udlede et sted mellem 500 til 1500 liter i timen, så det kan godt gå hen og blive en dyr fornøjelse ikke at få lavet sin jordledning.

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at det er et krav for levering af drikkevand, at Vandværkets regulativ overholdes.

 

 

Hårdt vand:

Vandværkets vand er godt vand, der opfylder alle de fastsatte kvalitetskrav. Vort vand må betegnes som hårdt vand, idet det har en hårdhedsgrad på 20-22 ºdH. Årsagen til at vandet er hårdt skyldes, at vores grundvand indeholder meget kalk, fordi undergrunden hovedsagelig består af kalk og kridt, og det er fra disse lag, vi henter drikkevandet. Hårdhedsgraden anvendes ved indstilling af vaske- og opvaskemaskiner. 

 

 

Ledningsbrud Minimer

Såfremt der konstateres brud / vandopsivning fra forsyningsledninger, stophaner m.v., bedes henvendelse rettet til Vandværket på telefon: 43 90 81 00, således at vandspild på veje, stier, bygninger, haver m.v. kan undgås. 

Ved brud på ledningsnettet søges skader udbedret hurtigst muligt, idet udbedring dog normalt ikke foretages i nattetimerne. Vandværket søger i muligt omfang at orientere berørte forbrugere, inden der eventuelt lukkes for vandtilførslen. NB: Vandværkets døgnvagt modtager meget gerne henvendelser om ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.
Copyright Rambøll Danmark A/S